Strategie.

Onze ambitie sluit aan op de strategie die we al op een eerder moment met elkaar deelden. Met deze strategie willen we onze ambitie bereiken. Laten we duidelijk zijn over het vertrekpunt: we zijn trots op waar we nu staan en wat we dankzij alle AAG’ers bereikt hebben. Dat waarderen we. Een koerswijziging betekent dus dat we verder bouwen op wat goed gaat. Onze strategie steunt op drie pijlers:

  • Waarde creëren
  • Verbeteren
  • Optimaliseren

Waarde creëren

Verbeteren

Optimaliseren