WIJ ZIJN AAG


Dit zijn de speerpunten van onze ambitie.

Zorg is onmisbaar voor onze samenleving. We zien dat veranderingen in de maatschappij elkaar in rap tempo opvolgen. Dit heeft gevolgen voor de vraagstukken die zorgorganisaties het hoofd bieden. Hoe kunnen zij meebewegen?

AAG gelooft in een goede bedrijfsvoering als stevig fundament voor de zorg. Wij bieden ondersteuning bij het verbeteren van (bedrijfskundige) processen, zodat zorgorganisaties zich kunnen richten op hun belangrijkste taak: het zorgdragen voor mensen. Wat betekent dat voor de ambitie van AAG? Kort gezegd bouwen we voort op wat we al hebben. Er is veel aandacht voor de samenhang in bedrijfsvoering en verschillende expertises. We leggen de verbinding tussen mens, proces en systeem en laten zien hoe AAG’ers waarde toevoegen voor cliënten en zorgmedewerkers. Zo ontstaat simpelere, snellere en menselijkere bedrijfsvoering.

In dit online magazine delen we onze ambities. We vertellen waar we voor gaan in 2025, wie we willen zijn, waar we voor staan. Vervolgens omschrijven we onze strategie om de ambitie te bereiken. Dat doen we met elkaar, want samen brengen we AAG verder in de toekomst.