Wie is AAG?

Als AAG-ers staan we voor onze identiteit. Dit is wie we zijn, onze waarden.

Wij dragen de zorg.

Wij voelen ons betrokken bij de zorg. Met onze deskundigheid zijn we de sterke schouders waar zorgorganisaties op kunnen leunen. Wij zijn trots op onze bijdrage aan goede zorg.

Wij verbeteren bedrijfsvoering in de zorg.

Wij kennen de zorg. We verbeteren de bedrijfsvoering door ondersteunende en sturende processen simpeler, sneller en menselijker te maken. We doen dat met onze diensten en met onze individuele en gezamenlijke deskundigheid.

Voor het specialistisch detail en het groter geheel.

We richten onze blik op het grote geheel en houden oog voor het specialistische detail. Omdat we nieuwsgierig zijn, leren we continu en investeren we in onszelf.

Voor vandaag, morgen en overmorgen.

We geven richting aan bedrijfsvoering in de zorg. Vandaag, morgen en overmorgen. We volgen de ontwikkelingen in de markt op de voet en passen onze diensten daarop aan.

Wij zijn de nuchtere visionair.

Wij zijn nuchter en kijken vooruit. Wij baseren onze adviezen op kennis, feiten en op ontwikkelingen die we waarnemen.

Van onzichtbare kracht tot overtuigings­kracht.

Wij zijn een autoriteit op bedrijfsvoering in de zorg. Dat stralen we uit dankzij onze deskundigheid en overtuigingskracht.

Onze cultuur

AAG-ers zijn betrokken bij de zorg en bij onze klanten, denken in oplossingen en zijn nieuwsgierig. We zijn transparant, duidelijk, positief en respectvol naar collega’s. Wij zoeken steeds de overeenkomsten en niet de verschillen. AAG gaat altijd vóór het eigen team, afdeling en bedrijfssegment. Medewerkers vinden elkaar voor inhoudelijke verdieping, verbetering van bestaande diensten en het toevoegen van nieuwe, samenhangende diensten en expertises. AAG-ers zijn trots op AAG, trots op de collega’s en trots op zichzelf. Onze overtuigingskracht is zichtbaar.