Specifieke eigenschappen van zorgvastgoed

Taxaties berusten op uitgangspunten, parameters en onderliggende kasstromen. En ook op een goede onderbouwing van de waarde, die net zo belangrijk is als de waarde zelf. De waardering van zorgvastgoed vraagt meer van de taxateur. Het vraagt bij uitstek om multidisciplinaire kennis van vastgoed, functionaliteit, de vraag naar het betreffende zorgaanbod, financieringsstromen rondom zorgvastgoed, plannen van de overheid en marktontwikkelingen. We bekijken elk vastgoedobject vanuit eigen perspectief en eigen context!

“De taxateurs van AAG hebben specialistische kennis van bekostiging van zorg.
Dat is uniek!”

Wat maakt het taxeren van zorgvastgoed specifiek?


  • Er is veel verschil in uiterlijke verschijningsvormen en functionaliteit van zorgvastgoed. Dit maakt gebouwen onderling niet te vergelijken.


  • Specifieke bestemmingen zoals maatschappelijk zijn niet altijd in de vastgoedmarkt bekend. Het niet bezitten van dit soort specifieke kennis maakt het inschatten van alternatieve aanwendbaarheid en daarmee een volgend leven en bijbehorende kasstroom lastig.


  • Er zijn niet altijd voldoende markreferenties. Er zijn wel transacties maar niet voldoende transparant om informatie aan te ontlenen.


  • Er zijn variërende kasstromen die mede afhankelijk zijn van wet- en regelgeving en de opstelling van het Zorgkantoor. Het inschatten van het realiteitsgehalte van de huur in de huurovereenkomst is specialistisch werk. Kennis van bekostiging van zorgvastgoed en de houdbaarheid van de huidige huurovereenkomst zijn belangrijke indicatoren van de continuïteit van uw huurder.

GECERTIFICEERD


Het taxeren van zorgvastgoed is werk voor specialisten. Onze taxateurs zijn NRVT, RICS en REV gecertificeerd.