In gesprek met...


Habion

“Habion is actief op ruim 120 locaties met meer dan 11.000 wooneenheden door heel Nederland”

"Ook op latere leeftijd wil je volop leven." Dat is het uitgangspunt van woningcorporatie voor ouderen Habion. Samen met bewoners en lokale samenleving veranderen zij bestaande zorggebouwen in plekken waar mensen volop van het leven blijven genieten en zelf bepalen wat daarvoor nodig is. Waar jong en oud wonen en elkaar ontmoeten, helpen en inspireren. En waar buurtbewoners en ondernemers net zo graag komen als de bewoners zelf. Habion is actief op ruim 120 locaties met meer dan 11.000 wooneenheden door heel Nederland


Welke vraag had Habion aan AAG?

Habion heeft AAG gevraagd de portefeuillewaarderingen voor de jaarrekening op te stellen en de deelname aan de MSCI-benchmark.


Welke oplossing bood AAG?

AAG leverde ons de benodigde marktinformatie die voor het opstellen van de waarderingen nodig is. AAG heeft hun input direct in het taxatiemanagementsysteem verwerkt en rapporten opgeleverd. Daarnaast is intensief samengewerkt tijdens het beoordelen en bespreken van de uitkomsten. Hierbij viel op dat het commitment van AAG om samen tot een goed resultaat te komen hoog is.

“Waar jong en oud wonen en elkaar ontmoeten, helpen en inspireren.”

Oplossingen


AAG leverde ons de benodigde marktinformatie die voor het opstellen van de waarderingen nodig is.

Waarom kozen jullie voor AAG?

We hebben in de eerste plaats gekozen voor AAG vanwege hun kennis van de markt voor zorgvastgoed. Als ouderenhuisvester hebben we enerzijds veel te maken met de wereld van de zorg en de dynamiek van veranderende regelgeving en anderzijds met de corporatiewereld die ook de nodige regelgeving met zich meebrengt. Het speelveld van AAG bevindt zich met name in de overlap van beide werelden.


Welke meerwaarde heeft AAG?

AAG heeft kennis over zowel de zorg- als corporatiewereld en is voor een specialistische woningcorporatie als Habion daarmee van grote meerwaarde gebleken. Daarnaast heeft AAG zich tijdens het waarderingsproces flexibel getoond door afhankelijk van de behoefte te variëren in hun inzet.