Rianka Bikker | taxateur | zorgvastgoed
AAG’er sinds 2016


‘Mijn passie voor taxeren’

Rianka Bikker


“Er moet gekeken worden of het gebruik van het object aansluit op het vastgoed.”

In het vierde jaar van mijn vastgoedopleiding mocht ik gaan afstuderen. Ik droomde van de “sexy” Zuidas kantoren. Op school had ik de indruk gekregen dat je daar moest zijn als je een glansrijke carrière in het vastgoed wil. En dat wilde ik! Ik ging afstuderen bij een belegger op de zorgvastgoed portefeuille


De werkelijkheid lag anders: tussen mijn Amsterdamse collega’s voelde ik mij niet helemaal op mijn plek. De inhoud van het werk sloot ook niet aan bij wat ik zocht. Het doel van een belegger is rendement maken. Het ging minder om een meerwaarde leveren voor de zorg. Voor mij is het interessant hoe de waarde tot stand komt, voor een belegger is voornamelijk de waarde onder aan de streep interessant.


Passie in zorgvastgoed

Ik miste AAG waar ik eerder stage had gelopen. Voor mijn derdejaars stage vroeg mijn zwager, die bij AAG werkte, of zorgvastgoed niet iets voor mij was. Ik had geen idee wat dit inhield en was wel nieuwsgierig. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure mocht ik een casus uitwerken en een week later ging ik aan de slag, yes! Ik kwam in het taxatieteam terecht en bleef na mijn stage actief bij AAG tot aan mijn afstuderen. Ik had een passie ontwikkeld voor zorgvastgoed.


Een complex krachtenveld, daar krijg ik energie van!

Bij de belegger schreef ik snel en goed mijn scriptie en na deze leerzame ervaring werd duidelijk wat ik wél wilde, terug naar AAG! De visie van AAG sluit aan op mijn visie van taxeren. Een zorgobject kan niet hetzelfde als commercieel vastgoed getaxeerd worden. Er moet gekeken worden of het gebruik van het object aansluit op het vastgoed en of het past bij de markt. Zijn er investeringen nodig in de toekomst om dit aan te laten sluiten? Wat gebeurt er met de bekostiging van de zorg? Zorgvastgoed is exploitatie gebonden vastgoed, een complex krachtenveld waar ik me graag in vastbijt en daarom vele malen interessanter dan commercieel vastgoed.

“De visie van AAG sluit aan op mijn visie van taxeren. Een zorgobject kan niet hetzelfde als commercieel vastgoed getaxeerd worden. Er moet gekeken worden of het gebruik van het object aansluit op het vastgoed en of het past bij de markt.”

Ondertussen werk ik alweer een paar jaar met veel plezier bij AAG. Het team is uitgebreid van één taxateur met één junior taxateur naar drie taxateurs (waarvan ik er één ben) met twee junioren en een ondersteunende secretaresse. Wij hebben een team dat met veel plezier en passie voor de zorg het werk doet.