WIJ ZIJN AAG


Wij zijn toonaangevende verbeteraars.

Dit zijn onze speerpunten voor 2025. Dit is de stip aan de horizon, de richting waarin we elke dag stappen zetten. Samen met jou en onze partners. Gedreven vanuit onze missie en visie. Ook benoemen we voorbeelden, want er gaat enorm veel goed en er zijn al prachtige initiatieven waarmee we daadkrachtig werken aan de speerpunten van onze ambitie.

Het grote plaatje De zorg is elke dag afhankelijk van bedrijfsprocessen, van salarisadministratie tot huisvesting en van financiën tot afspraken over zorgprocessen. Hoe richt je die processen zo goed mogelijk in, en geef je alle data betekenis? Hoe geef je richting en ben je als organisatie in control over die processen? Waar zijn zorgorganisaties echt mee geholpen? AAG is ervan overtuigd dat de kern ligt in de verbinding tussen mensen, processen en systemen. Dat wij oplossingen moeten bieden die technologie verbinden aan de mensen die ermee werken, en omgekeerd. Daarmee wordt het geheel simpeler, sneller en vooral menselijker. Het uiteindelijke doel is dat zorgmedewerkers met plezier werken en zo cliënten de zorg geven die ze nodig hebben.

MULTIDISCIPLINAIR SAMENWERKEN


Bestaande dienstverlening en expertises versterken

Wij zijn deskundige en toonaangevende verbeteraars in de volgende expertises: HR- en salarissen, financiën, zorglogistiek, vastgoed en facilitair. De samenhang en samenwerking tussen deze expertises gaan we benadrukken. Dat doen we op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

DATA & PROCESSEN, INFORMATIE & INZICHT, STUREN & BEHEERSEN


AAG-kijk op bedrijfsvoering uitdragen

Wij helpen klanten bij het verzamelen van data en het administreren en inrichten van processen. AAG is expert in het vertalen van een proces naar een digitale workflow. Dat blijven we doen, aangevuld met kennis van de gangbare applicaties. Zo leggen we alle administratieve gegevens op de juiste manier vast, digitaal en geautomatiseerd. Met onze expertises en kennis van processen zorgen we voor informatie die betrouwbaar is. Het resultaat is dat onze klanten beschikken over een meer optimale bedrijfsvoering en meer inzicht hebben om de juiste besluiten te nemen. Aan de hand van de opgedane inzichten adviseren en ondersteunen wij klanten, zodat zij vanuit bedrijfsvoering kunnen sturen, beheersen en beslissen op specialistische details en in samenhang. Zo wordt bedrijfsvoering het fundament waarop de zorgprofessional en -organisatie bouwen.

PROCES, SYSTEEM EN MENS


Simpeler, sneller, menselijker

We bieden toegevoegde waarde door mens, proces en systeem met elkaar te verbinden. Hoe kan een organisatie optimaal gebruik maken van het systeem? Want de mens en het proces zijn bij AAG leidend en niet het systeem. AAG-ers zijn expert in het doorgronden van processen. Ieder proces dat we ‘vastpakken’ verbinden we met het gedrag van onze klanten. Wij voegen met onze kennis en expertise net dat beetje extra toe.

VAN ORGANISCH NAAR REVOLUTIONAIR, DAADKRACHTIG


Investeren met LEF

We gaan actief investeren in de kennisontwikkeling van alle AAG’ers. We reserveren in de periode 2020-2025 ieder jaar minimaal €250.000,- in de begroting voor het nieuw op te zetten investeringsfonds. Met de kennisontwikkeling en het investeringsfonds creëren we een intern AAG-breed ontwikkel- en expertisecentrum. Daarmee zetten we met LEF in op het gebied van bedrijfsvoering, individuele ontwikkeling, verbinding in expertises en informatie & data science.

DE LERENDE ORGANISATIE


Vakmanschap & Talent­ontwikkeling

We willen een organisatie zijn waar nieuwe en bestaande collega’s graag werken en de kans krijgen om te groeien. Talentontwikkeling past uitstekend bij onze ambitie, net als evalueren, reflecteren en leren. Dankzij ons vakmanschap verbeteren we onszelf continu en dragen collega’s hun expertise over aan elkaar. Het ontwikkelen van talent en vakmanschap vindt plaats in projecten, met collega’s, bij klanten en met behulp van het AAG-breed ontwikkelingsprogramma. Wij willen dat onze vaardigheden aansluiten bij de uitdagingen van onze klanten, bij onze expertises en bij hoe AAG-ers zich willen ontwikkelen.